Cylch Cinio Glannau Llwchwr

Cylch Cinio Glannau Llwchwr Wedi ei sefydlu ers 1973

Gellir danfon e-bost at aelodau’r pwyllgor trwy ddefnyddio’r cyfeiriad canlynol

pwyllgor@glannaullwchwr.org.uk


CADEIRYDD - Marilyn JonesIS-GADEIRYDD -  


YSGRIFENNYDD - Sheila Evans


TRYSORYDD - Huw G. Evans (01792) 899884

E-bost: huw.evans@glannaullwchwr.org.uk


Cyn Aelodau’r Pwyllgor

Pwyllgor Y Cylch